ISO 9001

ISO 9001 «Системи управління якістю»  – стандарт, який встановлює вимоги до здійснення процесів управління на підприємстві, необхідних для того, щоб стабільно задовольняти вимогу клієнта щодо якості товарів чи послуг.

Стандарт ISO 9001  є одним із найвідоміших у світі і використовується більш ніж 170 країнах. Основними принципами ISO 9001 є: орієнтація на клієнта, лідерство, залученість персоналу, процесний підхід, безперервне поліпшення, прийняття рішень на основі доказів (фактів), організація взаємовигідних відносин: з постачальниками, ризик-орієнтований спосіб мислення.

Кому потрібен стандарт ISO 9001?

Вимоги стандарту ISO 9001:2015 є загальними і можуть бути застосовні в будь-якій організації, незалежно від її галузі, розміру, чисельності персоналу,  об’єму продукції  та послуг, що надаються.

Сертифікація на відповідність вимогам стандарту необхідна для організацій, які ставлять перед собою задачу виходу на міжнародний ринок, адже наявність сертифікату суттєво спрощує взаємовідносини з клієнтами та партнерами.

Для підприємств, які орієнтуються на вітчизняний ринок, сертифікація є перевагою, проте не здається необхідним заходом. Однак зважаючи на те, що використання підходів ISO 9001:2015 передбачає постійне вдосконалення та оптимізацію бізнес процесів, побудова системи відповідно до вимог цього стандарту є стратегічно важливим рішенням, що відкриває перспективи для виході бізнесу на новий рівень.

Цілі та мета сертифікації ISO 9001

Стандарт ISO 9001 покликаний допомогти компанії побудувати ефективну систему управління якістю та  організувати процес безперервного покращення якості продукції чи послуг, вдосконалення процесів управління задля задоволення вимог клієнтів.

Сертифікація на відповідність вимогам стандарту  9001:2015 доречна для компаній, які:

а) прагнуть продемонструвати свою здатність надавати продукцію та послуги, що відповідають вимогам клієнта та законодавчим та нормативним вимогам, які до них застосовуються;

б) мають на меті підвищити задоволеність споживачів за рахунок ефективного застосування системи.

Система управління якістю, побудована у відповідності до вимог 9001 є базою для інтеграції  стандартів, що містять системні підходи до окремих аспектів діяльності організації (якість, екологічний менеджмент, промислова безпека), а також може бути підґрунтям для подальшого впровадження сучасних підходів до управління.

Переваги сертифікації ISO 9001

Розробка системи та сертифікація за вимогами  ISO 9001:2015  вимагає деяких фінансових затрат та часу. Проте, переваги впровадження суттєво перевищують витрати, якщо система менеджменту якості працює точно і ефективно:

Зростання задоволеності клієнтів: орієнтація на вимоги замовника —  продукти та послуги відповідають його очікуванням;

Вихід  бізнесу на новий рівень: зміцнення позиції на ринку,  підвищення  конкурентоспроможності , зростання привабливості для інвесторів, можливість співпраці з закордонними партнерами;

Зниження експлуатаційних витрат: ефективне використання ресурсів дозволяє зменшити втрати при виробництві та знизити собівартість;

Збільшення прибутку: постійне вдосконалення процесів  дозволяє зменшити об’єми браку, оптимізувати виробництво, підвищити продуктивність.

Поліпшення відносин із зацікавленими сторонами: впровадження ISO 9001:2015 дозволяє покращити взаємозв’язок з клієнтами, працівниками, постачальниками.

Етапи сертифікації ISO 9001

Компанії, які вагаються щодо прийняття рішення про сертифікацію, слід зауважити, що наявність сертифікату відповідності ISO 9001:2015 – це не лише спосіб продемонструвати клієнту те, що задоволення його потреб є пріоритетом компанії, а часто  і обов’язкова умова для налагодження співпраці з партнерами.

Процес сертифікації розпочинається з вибору сертифікаційного органу та подачі заявки на сертифікацію. В заявці зазначається загальна інформація про компанію: кількість працівників, потужність виробництва, дані про впровадження систем менеджменту.

Після підписання договору сертифікаційний орган здійснює аналіз документації системи управління якістю. Якщо в ході аудиту виявлено невідповідності – клієнтом за погодженням з органом сертифікації встановлюється час на їх усунення. Максимальний термін для виправлення недоліків – 3 місяці.

Наступним етапом є аудит організації на місці розташування. Тривалість перевірки обмежується кількома днями і залежить від чисельності персоналу організації, кількості виробничих дільниць.  По завершенню аудиту підводяться підсумки та оголошуюється інформація про виявлені невідподповідності. Компанія повинна опрацювати зауваження, виявлені в ході аудиту, вживши коригувальних дій.  Аудитори сертифікаційного органу перевіряють результативність коригувальних дій та приймають рішення про видачу сертифікату.

Сертифікат видається терміном на три роки, проте обов’язковою умовою є щорічне підтвердження відповідності системи вимогам стандарту ISO 9001 шляхом проходження зовнішнього незалежного аудиту.

Після сертифікації на ISO 9001 компанія долучається до мільйона організацій у всьому світі, які вдосконалили свій бізнес завдяки стандарту системи управління ISO 9001.

Історія розвитку стандарту ISO 9001

ISO 9001 входить до серії стандартів ISO 9000, розроблених фахівцями Міжнародної організації із стандартизації та Британського інституту стандартів (BSI) на основі стандарту якості систем управління BS 5750.  Перша версія ISO 9000 була опублікована в 1987 році. В основі стандарту лежить теорія загального управління якістю — Total Quality Management.

Стандарти періодично переглядаються Міжнародною організацією по стандартизації задля того, щоб переконатися, що їх вимоги є корисним інструментом для ринку. При цьому беруться до уваги наукові досягнення, сучасні підходи до менеджменту, досвід користувачів стандарту та інтереси споживачів. Так з моменту першої публікації стандарт перевидавався чотири рази, а ISO 9001:2015 є п’ятою версією стандарту, яка відмінила і замінила попередню – ISO 9001:2008.

Стандарт набув широкого визнання і прийнятий в якості національного у близько 190 країнах світу. В Україні він є визнаним на державному рівні і має назву ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю» 

Остання редакція стандарту 9001

Актуальна версія стандарту опублікована 23 вересня 2015 року з встановленим перехідним періодом до 15 вересня 2018.

Вимоги ISO 9001:2015 викладено за оновленою структурою, яка є спільною для всіх стандартів системи менеджменту.

На відміну від попередньої версії, актуальний стандарт ISO 9001:2015 зосереджений не на документування процедур і записів, а на продуктивності організації. Так у версію ISO 9001:2015введено концепцію ризик-менеджменту, збільшено кількість вимог щодо впровадження процесного підходу, внесено зміни в розділи стандарту, які встановлюють вимоги до розробки і виробництва товарів і послуг, підкреслено важливість лідерства, розділені поняття  «послуга» і «товар».