ISO 50001

ISO 50001 «Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання» – міжнародний стандарт, створений для управління енергосистемами, який встановлює вимоги для побудови, супроводу і покращення системи енергоменеджменту.

В основі стандарту – ідея безперервного поліпшення та системний підхід до всіх процесів, пов’язаних з енергоресурсами (технологічні процеси, організаційні процедури, дії персоналу, закупівлі послуг, матеріалів, впровадження новітніх технологій).

ISO 50001 є практичним інструментом, який дозволяє виявити ризики, пов’язані з системою енергопостачання, організувати процес моніторингу енергоспоживання, оптимізувати процеси енергозбереження, контролювати вплив на довкілля та отримувати при цьому фінансові та конкурентні переваги.

Кому потрібен стандарт ISO 50001 ?

Стандарт ISO 50001 може застосовуватися у будь-яких підприємствах, об’єднаннях, організаціях незалежно від їх масштабу. Впровадження та сертифікація на відповідність вимогам стандарту ISO 50001  надає переваги для великих і малих організацій як у державному, так і в приватному секторах, на виробництві та у сфері послуг.

Використання стандарту є ідеальним для підприємств, які прагнуть досягти високої енергоефективності не шляхом значних капіталовкладень в енергозберігаючі технології, а внаслідок впровадження змін у методи і способи управління.

Цілі та мета сертифікації ISO 50001

Головною метою стандарту 50001 є побудова системи енергетичного менеджменту, функціонування якої сприяє:

  •  більш ефективному використанню електроенергії;
  •  стимулюванню раціонального використання енергії;
  •  виявленню потреб у впровадженні нових енергозберігаючих технологій;
  • інтеграції з іншими системами менеджменту, такими як: система управління якістю (ISO 9001), система екологічного менеджменту (ISO 14001) та системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці (ISO 45001);
  • дотриманню законодавчих та нормативних вимог.

Переваги сертифікації ISO 50001

Переваги використання системи енергетичного менеджменту:

  • економічні: зниження собівартості продукції за рахунок застосування енергоменеджменту, заощадження коштів завдяки раціональному використанню енергоресурсів та запобігання марнуванню електроенергії;
  • екологічні: мінімізація впливу на навколишнє середовище та збереження природних ресурсів
  • маркетингові: зміцнення позицій поміж конкурентів, підвищення привабливості для інвесторів, залучення нових клієнтів та партнерів;
  • іміджеві: створення іміджу успішної, прогресивної та перспективній компанії на ринку України та на міжнародному рівні.

Етапи сертифікації ISO 50001

Сертифікація є одним із способів перевірки компетентності компанії та ефективності функціонування системи енергоменеджменту. Процес починається з подання заявки на проведення сертифікаційного аудиту, в якій вказується загальна інформація про підприємство, кількість працівників та виробничих майданчиків, зазначається  область сертифікації.

Сам сертифікаційний процес проходить у кілька етапів.

На першому етапі аудиторами сертифікаційного органу перевіряється наявність процедур та мір контролю, необхідних згідно вимог стандарту ISO 50001;   

На другому етапі здійснюється оцінка діяльності підприємства, перевіряється реалізація вимог стандарту ISO 50001 в роботі підприємства, оголошуються зауваження, виявлені в ході аудиту, обговорюються терміни та способи їх усунення.

Третім етапом є прийняття рішення про сертифікацію. Після того, як підприємство подбало про виправлення недоліків у роботі і сертифікаційний орган перевірив виконання коригувальних дій, компанії видається сертифікат, який засвідчує відповідність вимогам стандарту ISO 50001.

Четвертий етап являє собою проходження незалежної аудиторської перевірки,  в ході яких підприємство демонструє ефективне функціонування системи енергоменеджменту, а також роботу над її безперервним покращенням.

Сертифікація системи діє впродовж трьох років, за умови щорічного підтвердження відповідності вимогам стандарт. Після того, як термін дії сертифікату вийшов, компанії необхідно пройти процес сертифікації спочатку.

Історія розвитку стандарту ISO 50001

Передумовою для розробки єдиного стандарту управління енергоспоживанням стала потреба у скороченні кількості енергії, що споживається великими промисловими підприємствами, та намір урядів багатьох країн світу вжити заходи щодо реагування на зміну клімату.

Починаючи з 2008 року Міжнародна організація із стандартизації (ISO) проводила роботи щодо аналізу існуючого світового досвіду та національних стандартів управління енергоспоживанням. Взявши до уваги найкращі практики, на початку 2011 Технічний комітет ISO представив на розгляд фінальний проект стандарту, який підтримали більше 60 країн-учасників. Офіційна версія стандарту ISO 50001 була опублікована у червні 2011 року.

Стандарт визнаний на національному рівні  у багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні. Його вимоги відображені в ДСТУ ISO 50001:2014 «Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту», який вступив в дію з січня 2015 року і в даний час є актуальним.

Остання редакція стандарту 50001

У 2018 році стандарт був переглянутий Міжнародною організацією із стандартизації та опублікований в новій редакції, яка скасовує дію попередньої версії стандарту.

У версії ISO 50001:2018 стандарт викладений в оновленій структурі, яка є універсальною для стандартів ISO та суттєво спрощує інтеграцію стандартів системи менеджменту (наприклад, поєднання з ISO 9001 та ISO 14001). До того ж, зміни, відображені в стандарті, сприяють його впровадженню на малих та середніх підприємствах.

Перехідний період на нову версію триватиме три роки, починаючи з дати публікації   21 серпня 2018 року. За цей час потрібно адаптувати систему енергетичного менеджменту, врахувавши вимоги ISO 50001:2018, для успішного проходження сертифікаційного аудиту за новою версією стандарту.