ISO 45001

ISO 45001 «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги»  — це перший у світі міжнародний стандарт охорони здоров’я та безпеки праці (OH&S), дотримання вимог якого допомагає зменшити рівень професійної захворюваності та кількості випадків, що призводять до виробничих травм.

Стандарт являє собою основу для підвищення безпеки, зменшення ризиків на робочому місці та підтримання здоров’я персоналу під час виконання робіт. Використання ISO 45001 дозволяє організації активно підвищувати свої показники з охорони праці та статистику щодо професійних захворювань.

Кому потрібен стандарт ISO 45001

Стандарт ISO 45001 може бути адаптований для застосування широким колом організацій незалежно від галузі чи характеру бізнесу, включаючи:

 • великі промислові підприємства;
 • підприємства середнього і малого бізнесу;
 • некомерційні, благодійні, державні організації.

Сертифікація на відповідність вимогам ISO 45001 необхідна перш за все тим підприємствам, в діяльності яких передбачаються роботи підвищеної небезпеки та може мати місце ризик нанесення шкоди здоров’ю працівників. До них належать, наприклад, будівельні організації, промислові підприємства тощо.

Наявність сертифікату відповідності ISO 45001 суттєво спростить взаємовідносини з партнерами для компанії, які планують вихід на закордонний ринок, адже стандарт ISO 45001 є визнаним у всьому світі та встановлює єдиний для всіх підхід до управління охороною здоров’я і безпечністю праці.

Цілі та мета сертифікації ISO 45001

Основним призначенням стандарту ISO 45001 є допомога у побудові такої системи управління охороною здоров’я та безпекою праці, функціонування якої сприяло б попередженню виробничого травматизму і професійних захворювань в компанії.  Основу стандарту ISO 45001 складає:

 • важливість лідерства та сприяння керівництва  ефективному функціонуванню системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці;
 • застосування ризик-орієнтованого мислення, що дозволяє ідентифікувати небезпеки та контролювати ризики для здоров’я персоналу;
 • використання процесного  підходу, що забезпечує ефективність роботи системи та допомагає на практиці реалізувати безперервне поліпшення процесів.

Завдяки дотриманню вимог стандарту компанія можу досягти:

 • зменшення аварій та нещасних випадків на робочому місці;
 • зниження витрат, пов’язаних з розслідуванням інцидентів та компенсаціями, виплатою штрафів, ліквідуванням наслідків аварій;
 • створення культури охорони здоров’я та безпеки праці, підвищення ефективності роботи персоналу;
 • підсилення зобов’язання керівництва активно впливати на покращення показників охорони праці та здоров’я працівників.

Переваги сертифікації ISO 45001

Завдяки сертифікації системи менеджменту професійної безпечності і охорони здоров’я згідно вимог стандарту ISO 45001 компанія отримує можливість демонструвати:

 • дотримання всіх нормативно-правових вимог щодо охорони праці;
 • відповідальний підхід до організації робочих місць та створення безпечних умов праці;
 • піклування про здоров’я та безпеку працівників і відвідувачів;
 • підвищення авторитету за рахунок зниження професійних ризиків і створення іміджу надійного роботодавця;
 • прагнення до постійного поліпшення діяльності в аспекті охорони здоров’я та безпеки праці 

Етапи сертифікації ISO 45001

Найкращий спосіб продемонструвати, що компанія відповідає критеріям стандарту ISO 45001 – пройти процедуру сертифікації незалежним і вповноваженим органом. Ті організації, які керувалися в своїй діяльності вимогами OHSAS 18001, можуть шляхом нескладних змін і доопрацювань привести свою систему у відповідність ISO 45001 та отримати сертифікат як офіційне підтвердження дотримання всіх вимог стандарту.

Процедура сертифікації передбачає кілька етапів:

Перший етап — направлення заявки до органу, компетентного в питанні сертифікації за стандартом  ISO 45001; після призначення аудиторів та погодження дат наступає перехід до другого етапу.

Другий етап — аудит документації, в ході якого перевіряються вимоги стандарту відображені в документах системі управління охороною здоров’я та безпекою праці.

Третій етап – аудит підприємства на місці, огляд робочих місць та спостереження за перебігом процесів в організації.

За підсумками аудиту оголошують всі виявлені невідповідності — відхилення від вимог стандарту, норм, інструкцій, а також узгоджуються способи та терміни їх усунення. Якщо компанія у встановлений строк усуває зазначені зауваження – сертифікаційний орган приймає рішення про видачу сертифікату.

Сертифікат видається з терміном дії протягом трьох років, але за умови підтвердження відповідності стандарту не рідше, ніж один раз на рік шляхом повторного проходження незалежного аудиту.

Історія розвитку стандарту ISO 45001

В умовах конкуренції все більше компаній вибирають для співпраці організації, які демонструють ефективний менеджмент, відповідальність, готовність забезпечити надання послуг чи товарів без простоїв, пов’язаних з аваріями та нещасними випадками.

Для задоволення ринкових потреб та спрощення партнерських відносин Міжнародною організацією із стандартизації (ISO) за участю експертів з понад 70 країн було розроблено стандарт ISO 45001, в якому враховано вимоги стандарту OHSAS 18001, національних трудових стандартів, чинних директив,  керівних принципів Міжнародної організації праці та кращі концепції менеджменту. Стандарт був опублікований 12 березня 2018 та за короткий проміжок часу набув достатньо широкої популярності.

Остання редакція стандарту ISO 45001

          ISO 45001 прийшов на зміну стандарту OHSAS 18001 (з урахуванням трирічного перехідного періоду). Це означає, що організаціям, сертифікованим за стандартом OHSAS 18001, необхідно перейти на стандарт ISO 45001 до березня 2021 року.

Мета нового документу ідентична тій, яка стояла перед OHSAS 18001, але на відміну від попереднього стандарту,  в ISO 45001 враховані сучасні підходи для систем менеджменту (ризик-орієнтований підхід, важливість лідерства), введено поняття контексту організації, включені вимоги до аутсорсингу та управління змінами.

Стандарт ISO 45001 викладений в такій же структурі високого рівня, що й інші стандарти системи управління ISO, такі як ISO 9001 (управління якістю) та ISO 14001 (екологічний менеджмент). Цей факт суттєво спрощує інтеграцію кількох стандартів в одну систему менеджменту, що робить можливим направити зусилля керівництва компанії в одне русло.