ISO 37001

ISO 37001 «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги» — стандарт, який описує вимоги до впровадження протикорупційних систем управління.
Метою стандарту ISO 37001 є формування етичних ділових відносин між учасниками ринку, викорінення корупції і підвищення відповідальність та довіри у сфері бізнесу, в роботі державних установ та громадських організації.
Компаніям, які приймають рішення щодо впровадження ISO 37001, цей стандарт допомагає впровадити раціональні і ефективні заходи протидії корупції.
Під поняттям корупції при цьому розуміють не лише хабарництво, а також і шахрайство, змова, підкуп, зловживання посадовими повноваженнями та ін. Таким чином, ISO 37001 спонукає діяти в єдиному ключі всі організації, які дбають про уникнення конфлікту інтересів та неетичної поведінки як всередині компанії, так і в роботі із зовнішніми зацікавленими сторонами.
Вимоги стандарту стосуються питань протидії корупції у державних, приватних та неприбуткових секторах, охоплюють корупційні порушення як з боку певної компаніїії, так і всередині організації: хабарництво із боку працівників організації, хабарництво із боку ділових партнерів,
прямий і непрямий підкуп та інші корупційні дії.

КОМУ ПОТРІБЕН СТАНДАРТ ISO 37001


Впровадження стандарту ISO 37001 необхідне компаніям, які мають намір співпрацювати з державними установами або ж продемонструвати партнерам чи потенційним клієнтам свою прихильність до чесного ведення бізнесу. Проте, система протидії корупції є гнучким інструментом, який можна адаптувати для організацій будь-якого розміру та характеру, або ж застосувати для окремих підрозділів організації, з робою яких пов’язано найбільше ризиків допущення хабарництва.

 • Для організацій будь-якої форми власності: державної, приватної
 • Для неприбуткових організації: благодійних, громадських, приватних волонтерських
 • Для організацій будь-якого сектору економіки

Система протидії корупції може бути незалежною або інтегрованою у вже впроваджену систему менеджменту. Завдяки структурі високого рівня ISO High-Level Structure (HLS), стандарт легко поєднується із вже впровадженою системою управління якістю, екологічною безпекою чи безпекою праці.

ЦІЛІ ТА МЕТА СЕРТИФІКАЦІЇ ISO 37001

ISO 37001 призначений для того, щоб допомогти організації впровадити систему протидії хабарництву або покращити вже існуючий контроль. Стандартом передбачено впровадження низки заходів, до переліку яких входять:

 1. встановлення сфери застосування системи управління;
 2. прийняття політики проти хабарництва;
 3. призначення осіб, відповідальних за дотриманням цієї політики, навчання персоналу, проведення оцінки ризиків щодо проектів та бізнес-партнерів, здійснення фінансового та комерційного контролю, а також оформлення звітності;
 4. оцінка ризиків в контексті корупційних дій та встановлення мір контролю; фінансових і комерційних засобів управління, звітності;
 5. проведення внутрішнього аудиту та аналіз ефективності системи;
 6. пошук шляхів покращення системи.

Впровадження системи протидії хабарництву вимагає залученості вищого керівництва та вкладу вищого керівництва, а політика та програма повинні повідомлятися усьому персоналу компанії та зовнішніх сторін (підрядникам, постачальникам та партнерам).

Сертифікація на ISO 37001 не гарантує, що хабарництву не буде місця в організації, проте стандарт створює для цього всі умови та визначає низку заходів контролю, які дозволяють запобігати, виявляти та вчасно усувати ризики, пов’язані з корупцією.

Сертифікація ISO 3700 демонструє ключовим зацікавленим сторонам та потенційним клієнтам, що організація дбає про дотримання принципів етики в своїй діяльності та прагне до міжнародно визнаних практик боротьби з корупцією.

ПЕРЕВАГИ СЕРТИФІКАЦІЇ ISO 37001

Правильно впроваджена система приносить помітну користь навіть без сертифікації, адже дозволяє:

 • виявити та усунути ризики, пов’язані з корупцією, перш ніж вони вплинуть на роботу організації – система протидії корупції передбачає впровадження необхідних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та усунення хабарництва та інших корупційних загроз;
 • уникнути загроз репутації – функціонування системи протидій корупції на основі стандарту ISO 37001 допоможу організації уникнути репутаційних збитків — наслідків участі у корупційних схемах;
 • уникнути зайвих витрат та забезпечити стійкість — заощадження ресурсів внаслідок відмови від оплачування хабарів та виплат, повязаних з корупційними махінаціями та оперативне реагування на надзвичайні ситуації у зв’язку з ними.

Однак, сертифікат як документ, що підтверджує відповідність системи незалежним органом з оцінки відповідності, приносить компанії зовнішні переваги, а саме:

 • заохочення довіри партнерів та споживачів – сертифікація за вимогами ISO 37001 дозволяє організації продемонструвати свою прибічність до боротьби з корупцією та зарекомендувати себе як надійного партнера;
 • розширення ринків та вихід на міжнародний рівень – сертифіковані організації, які проводять політику боротьби з хабарництвом мають більше шансів до укладення нових угод та налагодження партнерських відносин на міжнародній арені
 • конкурентні переваги при участі у тендерах – наявність сертифікату, що підтверджує функціонування системи менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту вигідно вирізняє компанію серед інших учасників

ЕТАПИ СЕРТИФІКАЦІЇ ISO 37001

Відповідність вимогам ISO 37001 можна підтвердити шляхом сертифікації. сертифікація є добровільною. Для того, щоб отримати сертифікат, потрібно звернутися до незалежного сертифікаційного органу для проведення перевірки, наприклад до центру сертифікації «Імперіум сертифік».
Процедурою сертифікації передбачено такі кроки:

 1. подання заявки та пакету супровідних документів на розгляд органу з сертифікації;
 2. аудит документації (перевіряється, на скільки документи системи менеджменту відповідають вимогам стандарту);
 3. аудит на місці (перевіряється повнота реалізації вимог стандарту в діяльності в організації (підрозділі));
 4. підбивання підсумків аудиту (оголошення зауважень та невідповідностей та узгодження коригувальних дій);
 5. прийняття рішення про видачу сертифікату.

Термін дії сертифікату складає три роки, проте обов’язковою умовою є щорічне проходження наглядового аудиту, в ході якого компанія повинна продемонструвати те, що система протидії корупції ефективно функціонує.
Через три роки після первинної сертифікації компанії доведеться пройти ресертифікаційний аудит, тобто розпочати процедуру спочатку та отримати новий сертифікат відповідності системи менеджменту.

ОСТАННЯ РЕДАКЦІЯ СТАНДАРТУ ISO 45001

Після ретельного процесу перегляду за участю представників комітетів із 45 країн, ISO 37001:2016 був опублікований Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) 14 жовтня 2016 року. Дана редакція стандарту є актуальною в даний час.
В Україні вимоги цього стандарту відображені у ДСТУ ISO 37001:2018 Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 37001:2016, IDT).