ISO 22000

ISO 22000:2018 «Система менеджменту безпечності харчової продукції. Вимоги до організацій які здійснюють виробництво харчової продукції» – стандарт, який встановлює вимоги до системи менеджменту безпечності  харчових продуктів.

В основі стандарту ISO 22000 покладено поняття безпечності. Відповідно всі його вимоги зосереджені на тому, щоб організувати таку систему менеджменту, яка гарантуватиме споживачу отримання безпечного продукту харчування. Окрім цього, в стандарті розглянуті вимоги до інформування, управління системою та питання контролю ризиків.

Стандарт об’єднав принципи, на яких заснована система аналізу ризиків НАССР, заходи щодо застосування цієї системи, розроблені комісією «Кодекс Алиментариус», а також концепцію циклу безперервного покращення «PDCA» (Plan-Do-Check-Act).

Кому потрібен стандарт ISO 22000

Вимоги і рекомендації застосовуються для підприємств, задіяних у виробництві, упаковці, транспортування і реалізації продуктів харчування

Область застосування стандарту охоплює:

 • виробництва кормів для тварин;
 • фермерства;
 • виробництва інгредієнтів;
 • виробництва харчових продуктів;
 • підприємства роздрібної торгівлі;
 • організації, що надають послуги у сфері громадського харчування та кейтерінгу;
 • транспортування, зберігання, розподілу;
 • постачальники пакувальних матеріалів, що контактують з харчовою продукцією та ін.

Цілі та мета сертифікації ISO 22000

Метою стандарту ISO 22000:2018 є об’єднання і гармонізація вимог до систем управління безпечністю харчових продуктів.

Стандарт  застосований на ризик-орієнтованому підході використання якого покликане виявляти ризики на двох рівнях: організації в цілому та конкретно виробничому етапі. Це досягається шляхом аналізу всіх можливих ризиків в ході технологічних процесів виготовлення, та розповсюдження продукції. При цьому важливо зауважити, що   НАССР —  це лише елемент системи,  і для повноцінного функціонування системи менеджменту безпечності  необхідно виконати вимоги щодо управління ресурсами, персоналом,  документацією та ін.

Отже, в стандарті ISO 22000:2018  описані вимоги до системи менеджменту безпечності харчових продуктів,  яка повинна включаючи такі елементи:

 • інтерактивна комунікація
 • системний підхід до управління
 • програми попередніх умов
 • принципи НАССР

Переваги сертифікації ISO 22000

Сертифікація за вимогами ISO 22000   приносить компанії ряд переваг, серед яких найвагомішими є:

1)  гарантія спроможність компанії стабільно виготовляти безпечну харчову продукцію та підтверджувати дотримання вимог законодавства;

2) можливість використання сертифікату як інструменту реклами:  підвищення довіри споживачів, зміцнення репутації на ринку);

3) зміцнення конкурентоспроможності на ринку України: перевага при участі у тендерах, можливість реалізації продукції в торгових мережах;

4) можливість виходу на міжнародний  ринок: більшість компаній вимагають наявність сертифікату для побудови ефективної співпраці

Історія розвитку стандарту ISO 22000

Стандарт ISO 22000:2018 є основним з-поміж стандартів серії ISO 22000. Його розробка обумовлена необхідністю зблизить вимоги системи НАССР з вимогами міжнародних стандартів до систем менеджменту, тому деякі розділи стандарту містять вимоги  ISO 9001 «Системи менеджменту якості».

Актуальна редакція стандарту опублікована 19 червня 2018 року. Організації, сертифіковані за попередньою версією ISO 22000:2005 мають можливість здійснити перехід на нову протягом трьох років з дати її публікації.

Інформація про останню редакцію стандарту (коли, що змінилось, який час на впровадження і т.д.)

В стандарті використано структуру високо рівня, яка є спільною для всіх стандартів систем менеджменту та призначена для спрощення їх поєднання та інтеграції в процеси організації.

Описано новий підхід до ризику – окремо на операційному (виробничому) рівні та бізнес-рівні організації.

Одним із суттєвих оновлень є вимога до застосування циклу «PDCA», який повинен охопити  систему менеджменту в цілому та окремо – операційні процеси, пов’язані з менеджментом безпечності.