ISO 14001

ISO 14001 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування» – стандарт системи екологічного управління, який містить рекомендації щодо проектування та впровадження ефективної системи екологічного менеджменту.

В стандарті описані вимоги до екологічного аспекту діяльності компанії, які передбачають постановку цілей в області екології, розробку плану дій задля їх досягнення, впровадження попереджувальних та за необхідності коригувальних дій.

Даний стандарт вимагає впровадження в організації політики в сфері піклування про довкілля, яка охоплювала б всі екологічні аспекти в роботі компанії: від планування дій по вирішенню конкретних екологічних задач до ведення діяльності відповідно до вимог законодавства щодо охорони навколишнього середовища.

Кому потрібен стандарт ISO 14001

Стандарт ISO 14001 може бути використаний в організаціях будь-якого масштабу незалежно від сфери діяльності, але найширшого застосування набув серед виробничих підприємств.

Компанія може впровадити систему екологічного менеджменту для задоволення своїх внутрішніх потреб – як інструмент для контролю свого впливу на навколишнє середовище.

Проте якщо метою організації є демонстрування клієнтам та партнерам свого відповідального підходу у питаннях екології – необхідна сертифікація системи на відповідність вимогам стандарту ISO 14001. Наявність сертифікату є доказом того, що компанія оцінює свій влив на довкілля, дбає про мінімізацію негативного ефекту та дотримується вимог законодавства. За рахунок цього збільшується інвестиційна привабливість компанії та зростає довіра споживачів.

Цілі та мета стандарту ISO 14001

Метою стандарту  ISO 14001 є надання допомоги у побудові ефективної системи екологічного менеджменту, яка необхідна для того, щоб компанія вчасно та в повному обсязі могла ідентифікувати, оцінити,  простежити та контролювати взаємодією з навколишнім середовищем.

Впровадження ISO 14001 допомагає підприємству оптимізувати управління технологічними процесами таким чином, щоб в повному об’ємі виконувати поставлені виробничі задачі, і при цьому звести до мінімуму імовірність негативного впливу на навколишнє середовище.

Переваги ISO 14001

  • Екологічні та економічні покращення: за рахунок впровадження елементів постійного покращення системи екологічного менеджменту стає можливим збереження енергії, більш ефективне використання сировини та  зменшення кількості відходів, пов’язаних з браком
  • Управління витратами: беручи під контроль ризики, пов’язані з впливом на екологію, зменшення витрат, пов’язаних з ліквідуванням наслідків екологічних інцидентів чи штрафів, пов’язаних з їх виникненням.
  • Гарантія дотримання підприємством обов’язкових вимог: система екологічного менеджменту створює механізм для своєчасної ідентифікації, простежуваності і дотриманні законодавчих та галузевих вимог.
  • Зростання довіри до бізнесу, створення позитивного іміджу бренду та підвищення конкурентоспроможності: все це можливо завдяки демонстрації клієнту своєї відповідальності в плані впливу на навколишнє середовище

Сертифікація ISO 14001

Перш ніж розпочинати процес сертифікації, компанії потрібно переконатися, що весь персонал є компетентним в аспекті екологічної діяльності підприємства і система екологічного менеджменту ефективно функціонує з дотриманням всіх вимог стандарту ISO 14001:2004. Після цього необхідно подати заявку до органу по сертифікації та пройти незалежний аудит. За результатами аудиту компанія погоджує з сертифікаційним органом коригувальні дії, які необхідні для виправлення виявлених невідповідностей. У встановлені терміни усунути невідповідності, виявлені в процесі аудиту та очікувати на сертифікат відповідності. Прийняття рішення та підготовка сертифікату займає близько одного місяця.

Сертифікат діє впродовж трьох років, проте через рік після проходження сертифікаційного аудиту потрібно підтвердити дотримання вимог стандарту знову пройшовши незалежний аудит уповноваженим органом.

Сертифікація системи екологічного менеджменту на відповідність вимогам міжнародного стандартуISO 14001:2004 – це не тільки підтвердження відповідальної діяльності компанії у відношенні до  навколишнього середовища, а і здатність відповідати найсуворішим вимогам до екологічної політики сучасного підприємства

Історія розвитку стандарту ISO 14001

Стандарт ISO 14001 є основним документом серії ISO 14000 – групи стандартів, які присвячені екологічному менеджменту. Передумовою для створення стандарту стала необхідність  у  застосуванні промисловими підприємствами адекватних та стандартизованих управлінських рішень щодо їхньої екологічної діяльності. На початку 1990-их років стартувала розробка стандартів серії ISO 14000, в основу якої, з ініціативи Британського інституту стандартизації (BSI), покладено стандарт BS 7750, який давав визначення та роз’яснював поняття «система екологічного менеджменту». Стандарти були доопрацьовані Технічним комітетом Міжнародної організації із стандартизації та опублікований вперше в  1996 році, та з тих пір переглядалися двічі: в 2004 та 2015 роках.

Остання редакцію стандарту ISO 14001

Актуальною в даний час редакцією є ISO 14001:2015, яка була опублікована у вересні 2015.

Перехідний період для сертифікації системи екологічного менеджменту з ISO 14001:2004 на ISO 14001:2015 тривав до 15 вересня 2018 року.

 Нова версія стандарту викладена в універсальній для всіх стандартів ISO структурі, що сприяє більш простому поєднанні кількох систем управління: існуюча система менеджменту в організації може стати основою для впровадження інтегрованої системи управління, що об’єднує ISO 14001 з, наприклад, ISO 9001.

В центрі уваги ISO 14001:2015 – управління ризиками та стратегія безперервного покращення виробництва, реалізація якої дозволяє зробити систему менеджменту більш стійкою та допомагає заощадити ресурси. До того ж, нова версія стандарту більш сфокусована на відповідальності керівництва та мотивації команди на досягнення поставлених екологічних цілей.

В Україні ISO 14001:2015 є визнаним на національному рівні.  Вимоги цього стандарту викладені в ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування».