IFS

          Стандарт IFS (International Food Standard) — міжнародний харчовий стандарт з системою оцінки кваліфікації і вибору постачальників. Його безпосереднє завдання — допомогти роздрібним продавцям гарантувати харчову безпечність продуктів, а також, відстежувати рівень якості постачальників. Цей стандарт також називають стандартом для проведення аудиту, він складається з чотирьох основних частин, а саме:

Частина 1- детально описує процес проведення сертифікаційного аудиту і оцінки відповідності і призначена, в першу чергу, для аудитора, який проводить перевірку відповідності СУБХП підприємства вимогам стандарту;

Частина 2 —  містить перелік вимог аудиту, на відповідність яким здійснюється перевірка СУБХП організації;

Частина 3 — визначає вимоги до органів з акредитації, сертифікації та вимоги до аудитора;

Частина 4 — містить рекомендації щодо складання звіту про проведення аудиту.

КОМУ ПОТРІБЕН СТАНДАРТ IFS

Стандарт IFS Food призначений для підприємств, які виробляють харчову продукцію, що займаються переробкою, або здійснюють упаковку харчових продуктів.

Стандарт може використовуватися тільки в тих випадках, коли продукт піддається обробці, або є небезпека забруднення продукту під час первинної упаковки, і поширюється не на всі етапи харчового ланцюжка, наприклад IFS Food не може застосовуватися для підприємств, що ведуть свою діяльність в області імпорту, транспортування, зберігання та дистрибуції. Але на сьогодні стандарт IFS охоплює уже не лише харчовий сектор, а й інші суміжні ділянки підприємництва. Відповідно виникли нові стандарти IFS (Logistic, HPC, Broker та інші). В залежності від потреб підприємства, можна впроваджувати інтегровані стандарти, як наприклад IFS Food+ IFS Ligistic + IFS Broker.

ЦІЛІ ТА МЕТА IFS

Метою стандарту IFS Food є:

 • Встановлення загального стандарту з єдиною системою оцінки.
 • Взаємодія з акредитованими органами з сертифікації та кваліфікованими аудиторами, затвердженими для IFS Food;
 • Забезпечення порівнянності та прозорості у всьому ланцюжку поставок;
 • Скорочення витрат і часу як для виробників харчової продукції, так і для роздрібної торгівлі.

Розробці даного стандарту сприяли наступні фактори:

 • зростаючі вимоги споживачів;
 • підвищення відповідальності роздрібних мереж, оптовиків і підприємств громадського харчування;
 • посилення вимог законодавчих органів;
 • глобалізація поставок продукції.

Крім того, необхідно було знайти таке рішення, яке б дозволило скоротити кількість трудомістких аудиторських перевірок для всіх зацікавлених сторін.

Переваги сертифікації IFS

Сертифікація IFS Food може запропонувати ряд ключових переваг компаніям, які прагнуть до досконалості в якості та безпечності харчових продуктів і задоволеності клієнтів, а також тим, хто шукає конкурентну перевагу на своєму ринку:

 • поліпшення розуміння між керівництвом і персоналом щодо передової практики, стандартів і процедур;
 • контроль за дотриманням правил харчування;
 • більш ефективне використання ресурсів;
 • скорочення потреби в аудити клієнтів;
 • незалежні сторонні аудити;
 • більш висока гнучкість завдяки індивідуальній реалізації завдяки підходу, заснованого на оцінці ризику;
 • поліпшення ділової репутації як виробника якісної і безпечної продукції;
 • можливість торгувати з клієнтами, які вимагають сторонніх аудитів;
 • використання логотипу та сертифіката IFS для демонстрації відповідності найвищим стандартам.

ЕТАПИ СЕРТИФІКАЦІЇ IFS

1) Етап попередньої перевірки та оцінки системи IFS:

 • підготовка системи IFS і її документації до сертифікації;
 • оформлення заявки на проведення сертифікації системи IFS;
 • попередня перевірка і оцінка системи IFS;
 • укладення договору на проведення сертифікації системи IFS.

2)  Етап остаточної перевірки та оцінки системи IFS:

 • підготовка системи IFS до остаточної перевірки;
 • розробка програми проведення остаточної перевірки системи IFS, яку виконує орган по сертифікації;
 • проведення попередньої наради з приводу організації на підприємстві перевірки впровадженої системи IFS для сертифікації;
 • проведення перевірки системи IFS органом по сертифікації;
 • підготовку попередніх висновків за результатами перевірки для заключного наради;
 • проведення заключного наради;
 • складання звіту про проведення на підприємстві перевірки впровадженої системи IFS;
 • оформлення, реєстрація та видача сертифіката системи IFS органом по сертифікації (при позитивному рішенні) на 12 місяців.

Стандарт IFS заснований на принципах НАССР, GMP, ISO 9001, його законодавчою основою є Європейські директиви і регламенти.

Асоціація Членів Німецькій Федерації роздрібної торгівлі — Hauptverband des Deutschen Einzelhanddels (HDE)  та  їх французькі колеги — Федерація підприємств роздрібної торгівлі та дистрибюції – Federation des enterprises du Commerce et de la distribution (FCD) розробили стандарт щодо забезпечення безпеки та якості харчової продукції, яка  реалізується через підприємства роздрібної торгівлі, під торговими марками. Стандарт отримав назву IFS Food і дозволив оцінювати системи забезпечення безпечності та якості харчових продуктів постачальників, керуючись єдиним підходом. Стандарт був поєднаним з Керівним Документом GFSI і визнаний GFSI (Глобальна ініціатива з безпеки харчових продуктів).

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СТАНДАРТУ IFS

         Перша реалізована версія Стандарту IFS (версія 3) була розроблена HDE і вийшла в світ в 2003 році. У січні 2004 р спільно з FCD був розроблений і виданий оновлений варіант — 4-я версія. У 2005/2006 Італійська асоціація представників роздрібної торгівлі також приєдналася до Міжнародного стандарту на харчову продукцію, розробка 5 версії велася при співробітництві асоціацій роздрібної торгівлі Франції, Німеччини та Італії, а також роздрібних торговців Швейцарії та Австрії. У розробку 6 версії був активно залучений Міжнародний Технічний комітет і робочі групи з Франції, Німеччини та Італії, активно  також залучалися представники зацікавлених сторін і промисловості, підприємства громадського харчування і органи по сертифікації.

Версія 6.1 стандарту IFS Food була розроблена у листопаді 2017 року і вступила в силу з 1 липня 2018 року (перехідного періоду не було).  Нова версія стандарту включає в себе ряд додаткових вимог. Серед найбільш значущих змін —  вимоги, що стосуються запобігання фальсифікації харчових продуктів, вимоги у ставленні  до управління алергенами, додавання посилань на діючу Доктрину, включення QR-кодів в сертифікат IFS для відстеження його автентичності, застосування опису процедур програми Integrity Program до правил, що діють з 01 травня 2017 року.