FSSC

          FSSC 22000 — це схема сертифікації в галузі харчової безпеки, визнана організацією GFSI — Глобальною ініціативою харчової безпеки. В основі схеми FSSC 22000 лежить широко визнаний  міжнародний стандарт для систем управління безпечністю харчової продукції ISO 22000, галузеві Програми попередніх умов (ППУ), а також додаткові вимоги FSSC 22000.

Кому потрібен стандарт FSSC 22000

Схема FSSC 22000 призначена для сертифікації організацій ланцюга виробництва і поставок харчової продукції незалежно від їх розмірів, складності, прибутковості і форми власності. Вимоги встановлені в документі, можуть бути застосовані для оцінки СУБХП організацій, результати діяльності яких включають в себе:

— швидкопсувні продукти тваринного походження, за винятком забою худоби й оброблення перед забоєм  (м’ясо, м’ясо птиці, яйця, молочні продукти, риба і продукти її переробки);

— швидкопсувні продукти рослинного походження (упаковані свіжі фрукти і свіжовичавлені соки, консервовані фрукти, упаковані свіжі овочі, консервовані овочі);

— продукти тривалого зберігання при температурі навколишнього середовища (консерви, кондитерські вироби, снеки, масло, питна вода, напої, макарони, борошно, цукор, сіль);

— (біо) хімічні продукти для харчового виробництва (харчові інгредієнти — вітаміни, добавки і біокультури);

— різні види упаковки для харчових продуктів (первинна упаковка, вторинна упаковка і т. п.);

— корми для домашніх вихованців (консерви або упакований сухий корм).

Цілі та мета FSSC 22000

Метою схеми сертифікації FSSC 22000 є гармонізація вимог і методів сертифікації систем харчової безпеки в ланцюгу постачальників і виробників харчових продуктів і забезпечення видачі взаємно визнаних сертифікатів на системи управління безпечністю харчових продуктів.

Переваги сертифікації FSSC 22000

Основними перевагами схеми сертифікації є:

— визнання з боку Глобальної ініціативи безпеки харчових продуктів (Global Food Safety Initiative) і Європейського співробітництва з акредитації (ЕА);

— базування на визнаних міжнародних стандартах;

— велика область застосування — виробництво продуктів харчування (включаючи забій худоби та корми для тварин);

— забезпечення допуску товарів до магазинів великих міжнародних торгових мереж або надання «ліцензії» на реалізацію;

— зниження ризиків в галузі безпечності харчових продуктів;

— ефективне управління внутрішніми процесами і зниження ризику повернень;

— попереджувальний підхід до забезпечення безпеки харчових продуктів;

— поглиблений і ретельний аудит системи менеджменту безпеки харчової продукції.

Етапи сертифікації FSSC 22000

Основні етапи сертифікаційного процесу:

• Визначення сфери сертифікації в рамках схеми FSSC 22000;

• Попередній аудит (за бажанням): діагностика ступеня відповідності системи безпеки продукції вимогам схеми сертифікації;

• Вибір  сертифікаційного органу;

• Оформлення заявки на проведення сертифікації схеми FSSC 22000;

• Укладення договору на проведення сертифікації;

• Сертифікаційний аудит, який проводиться в 2 етапи:

1. Аналіз (на першому етапі оцінюється документація системи безпеки харчових продуктів, що включає серед іншого сферу дії системи безпечності харчових продуктів, аналіз ризиків, програми PRP, організаційну структуру, політику організації і т.д. Важливим завданням першого етапу є оцінювання готовності організації до аудиту. Будь-які проблемні питання, які можуть бути класифіковані як невідповідності, повинні бути вирішені  до початку другого етапу аудиту);

2. Експертиза (на другому етапі аудиту оцінюється впровадження та ефективність системи безпеки харчових продуктів);

• При позитивному результаті аудиту видається сертифікат DQS CFS GmbH на 3 роки;

• Щорічні наглядові та неоголошені аудити проводяться для підтвердження того, що система продовжує відповідати вимогам схеми сертифікації FSSC 22000;

• Ресертифікація проводиться після закінчення 3-х років після сертифікаційного аудиту.

В даний час в схемі FSSC 22000 застосовні наступні  стандарти та галузеві специфікації:

—  ISO 22000: 2018 Системи менеджменту безпеки харчових продуктів. Вимоги до всіх організацій в ланцюгу виробництва і споживання харчових продуктів;

— Технічна спеціфікація ISO/TS 22002-1: 2009 Програми створення попередніх умов для безпеки харчової продукції — Частина 1: «Виробництво харчових продуктів»;

 — Технічна спеціфікація ISO / TS 22002-2: 2013 «Програми створення попередніх умов для безпеки харчової продукції. Частина 2: Кейтеринг»;

 — Технічна спеціфікація ISO / TS 22002-3: 2011  Програми створення попередніх умов для безпеки харчової продукції. Частина 3: Сільське господарство;

 — Технічна спеціфікація ISO / TS 22002-4 : 2013 Програми створення попередніх умов для безпеки харчової продукції Частина 4: Виробництво упаковки для харчових продуктів;

— Технічна спеціфікація ISO / TS 22002-6 : 2016  Програми створення попередніх умов для безпеки харчової продукції. Частина 6: Виробництво кормів для харчування тварин;

— BSI PAS 221: 2013  Програми створення попередніх умов для безпеки харчової продукції при роздрібному продажі харчових продуктів;

— NEN NTA 8059 : 2016 Програми створення попередніх умов для безпеки харчової продукції при транспортуванні і зберіганні.

Історія розвитку стандарту FSSC 22000

Дана схема сертифікації була створена в 2008-2009 р. Фондом з сертифікації безпечності харчових продуктів (FSSC) у відповідь на негативний результат бенчмаркінгу станадарта ISO 22000 в рамках GFSI. GFSI назвала дві основні причини відмови у визнанні ISO 22000 еквівалентним до інших стандартів систем управління безпечністю харчових продуктів: недостатнє опрацювання п.7.2 Стандарту (програми-передумови), і відсутність єдиного власника схеми сертифікації, що несе відповідальність за якість виконання робіт з сертифікації. Утворений британськими та нідерландськими фахівцями, Фонд з сертифікації безпечності харчових продуктів (FSSC) створив нову схему сертифікації на основі ISO 22000 і став її єдиним власником. Вимоги до програм-передумов були деталізовані в окремому документі PAS 220, який доповнив схему. Нова схема сертифікації, що складається з двох документів — ISO 22000 + PAS 220 (в даний час PAS 220 замінений на ISO / ТS 22002-1-2009) — була направлена в GFSI і успішно пройшла бенчмаркінг під назвою FSSC 22000.

У травні 2019 року Фонд сертифікації харчової безпеки FSSC опублікував п’яту версію документів схеми сертифікації FSSC 22000 v5. Основними причинами виходу нової версії схеми є: публікація нового стандарту ISO 22000: 2018, виконання рішень Ради директорів GFSI, відповідність до вимог GFSI та процес безперервного поліпшення.

Ця версія Схеми була розроблена в тісній співпраці з ключовими зацікавленими сторонами, такими як представники органів по сертифікації, органів з акредитації, навчальних організацій і виробниками харчових продуктів. Розробка проекту здійснювалася командою FSSC 22000 під керівництвом Консультативного комітету FSSC 22000 і Ради зацікавлених сторін.

Остання редакція стандарту FSSC 22000

 Практично всі зміни в схему сертифікації FSSC 22000 вніс стандарт ISO22000: 2018, який є базою для цієї схеми:

1. високорівнева структура ISO (HLS — high level structure), метою якої є поліпшення узгодженості між стандартами ISO по системам менеджменту (наприклад, 10 розділів, як в стандарті ISO 9001:2015);

2. застосування процесного підходу, в поєднанні з циклом PDCA (Plan-Do-Check-Act);

3. ризик-орієнтоване мислення — управління ризиками на організаційному рівні;

4. ризик-орієнтованого мислення, що базується на принципах HACCP на виробничому (операційному) рівні і т.п.

Додаткові вимоги FSSC 22000 теж не залишилися без уваги і в цей перелік було внесено зміни.

Аудити по FSSC 22000 v4.1 допустимі тільки до 31 грудня 2019, а всі сертифікати FSSC 22000 v4.1 стануть недійсні після 29 червня 2021. Перехідні аудити повинні бути проведені між 1 січня 2020 і 31 грудня 2020року.