ДСТУ ISO 18788:2017

ДСТУ ISO 18788:2017 (ISO 18788:2015, IDT) «Система управління щодо процесів із забезпечення приватної безпеки та охорони. Вимоги та настанови щодо застосування» – це міжнародний стандарт, який встановлює вимоги та містить настанови для підприємств, які здійснюють або замовляють послуги з приватної безпеки та охорони, (далі — ISO 18788).

Цей стандарт забезпечує основу для впровадження та вдосконалення управління та ризиками на підприємствах, які надають послуги з охорони та приватної безпеки та пов’язаної з цим діяльності.

Одним словом, впровадження стандарту забезпечує якісне надання компанією послуг, які відповідають потребам клієнта, захищаючи репутацію клієнта та підприємства, неухильно дотримуючись вимог чинного законодавства та Конвенції про захист прав і основних свобод людини.

КОМУ ПОТРІБЕН СТАНДАРТ ISO 18788?

Стандарт ISO 18788 може застосовуватись до будь-якого типу підприємств, які надають/укладають послуги з охорони приватної безпеки. Це насамперед актуально в середовищах, де безпека та верховенство права підірвані через події, спричинені людиною чи іншими факторами.

Цей стандарт надає дієві механізми для компаній, щоб продемонструвати:

 • професійний та високий рівень провадження діяльності підприємства та управління ризиками для задоволення вимог клієнтів та інших зацікавлених сторін;
 • дотримання норм законодавства, відповідальність перед законом і повагу до прав людини;
 • узгодженість з добровільними зобов’язаннями, які бере на себе компанія.

ISO 18788 є актуальним для підприємств:

 • які надають послуги охорони (особистий та VIP супровід);
 • які провадять свою діяльність у сфері консультування з питань безпеки та ризиків;
 • які працюють з поліграфами, інтелектуальними та комп’ютерними системами безпеки тощо.

ЦІЛІ ТА МЕТА СЕРТИФІКАЦІЇ ISO 18788

Цілями та метою цього міжнародного стандарту є покращення надання компаніями послуг приватної безпеки та охорони, спрямованих на суворе дотримання ними норм законодавства й основних прав та свобод людини.

Слід підкреслити, що впровадження даного стандарту дає можливість юридичній особі:

 • побудувати та забезпечити підтримання прозорої структури управління ризиками з метою запобігання, виявлення, моніторингу, вирішення та запобігання виникненню та повторенню інцидентів, які негативно впливають на права та свободи людини, або порушують їх;
 • розуміти, як діяти у разі настання тих чи інших подій відповідно до чинного законодавства;
 • мати здатність у разі виникнення загрози безпеці та правам людини, негайно побудувати комплексну внутрішню та зовнішню оцінку ризиків;
 • вміти надавати професійні послуги та знати дієві схеми впровадження заходів контролю ризиками;
 • проводити оцінку ефективності наданих послуг і рівня виконання поставлених завдань;
 • проводити ефективну перевірку та навчання осіб, які працюють від імені компанії;
 • забезпечення застосування фізичної сили особами, які діють від імені компанії, в рамках розумної необхідності та законності;
 • ефективно комунікувати з зацікавленими сторонами (державними та приватними);
 • розробляти та впроваджувати системи звітності тощо.

ПЕРЕВАГИ СЕРТИФІКАЦІЇ ISO 18788

Завдяки впровадженню міжнародного стандарту у свою діяльність, компанія отримує ряд конкурентних переваг, які описано нижче.

Підвищення рівня задоволеності клієнтів: надання надійних послуг високого рівня, на які можна покластися та які постійно відповідають потребам клієнтів.

Зміцнення авторитету компанії та захисту репутації: покращення сприйняття компанії серед персоналу, клієнтів та інших сторін.

Покращене управління ризиками: запобігання уникнення проблемних випадків у зв’язку з налагодженням узгодженості та відстежуваності послуг, що надаються. Забезпечення ефективного корпоративного управління.

Підвищення іміджу та довіри клієнтів: впровадження стандарту відповідно до всесвітньо визнаних галузевих стандартів підвищує рівень компанії в очах клієнтів, встановлює стійкі відносини з ними та демонструє, що компанія поважає права людини.

Участь у тендерах: однією з умов участі в тендерах, досить часто є наявність в учасників даного сертифіката. Отримавши сертифікат ISO 18788, компанія підтверджує свою відповідність встановленим вимогам та збільшує свої шанси на перемогу.

ЭТАПИ СЕРТИФИКАЦІЇ ISO 18788

Сертифікація ISO 18788 є документальним підтвердженням відповідності впровадженої системи на підприємстві вимогам вищевказаного стандарту та є одним з основних способів реальної перевірки її компетентності.

Сам процес сертифікації складається із декількох етапів.

Першим етапом є вибір органу із сертифікації та подання заявки на проведення сертифікаційного аудиту в якій зазначається необхідна інформація підприємства згідно з встановленими вимогами. Під час сертифікаційного аудиту, уповноваженими представниками органу із сертифікації проводиться перевірка документації на відповідність вимогам стандарту.

Наступним етапом є проведення оцінки діяльності компанії та дотримання вимог стандарту ISO 18788 у роботі. Під час проведення даного аудиту, як правило, орган із сертифікації виявляє певні недоліки та висуває зауваження, які слід усунути протягом встановленого строку.

Далі за результатами проведення компанією коригувальних заходів щодо усунення зауважень, орган із сертифікації приймає рішення про видачу сертифіката, або відмову в його видачі.

Так, сертифікат відповідності засвідчує відповідність вимогам стандарту ISO 18788.

Варто зазначити, що протягом дії сертифіката компанія зобов’язана:

 • проводити регулярні внутрішні аудити з метою пересвідчення в ефективному та правильному функціонуванні впровадженої системи управління;
 • вживати постійних заходів для її безперервного покращення.
  Сертифікація системи діє протягом трьох років за умови щорічної перевірки відповідності вимогам стандарту шляхом проходження внутрішніх аудитів. Після закінчення терміну дії сертифіката компанія повинна пройти процес сертифікації знову.