Аудити

Переконайтесь в ефективності функціонування системи менеджменту чи готовності до сертифікації разом з Imperium Certific.

Наші фахівці —  професіонали, які володіють широкими знаннями в своїй галузі, мають багаторічний досвід та є компетентними в проведенні зовнішніх незалежних аудитів.

Метою таких аудитів є діагностика системи менеджменту для встановлення ступеня її відповідності вимогам конкретного критерію чи стандарту та визначення обсягу необхідних робіт.

Оскільки відповідальний підхід є одним із принципів роботи компанії Imperium certific, наші експерти проводять перевірку ретельно, чесно й об’єктивно. Проте, дбаючи про дотримання принципу неупередженості, ми не надаємо рекомендацій і порад щодо усунення невідповідностей.

За результатами аудиту ви матимете оформлений відповідно до всіх вимог звіт, у якому будуть відображені результати перевірки за кожним з пунктів стандарту: як виявлені невідповідності і зауваження до роботи системи, так і процеси, які функціонують в повній відповідності до вимог стандарту.

Якщо метою компанії є сертифікація, проведення такого аудиту – це, з одного боку, «репетиція» перед  сертифікаційним аудитом, а з іншого – спосіб виявлення прогалин в функціонуванні системи для своєчасного доопрацювання. Однак ще одне, не менш важливе значення такої перевірки полягає в тому, що аудит також може бути інструментом для покращення та ефективного впровадження змін в системі управління, якщо виконана професійно, як це роблять завжди роблять  наші експерти.

Процес діагностичного аудиту охоплює:

  • аналіз документації;
  • ідентифікацію процесів;
  • визначення області сертифікації;
  • оцінку відповідності заданим критеріям чи стандартам.

Способи проведення аудиту:

Аудит на місці Дистанційний аудит
Повна перевірка, яка включає відвідування підприємства, аналіз документації та основних процесів управління, спілкування з персоналом на робочих місцях Повноцінний аудит, яким передбачено аналіз документації, огляд підприємства, інтерв’ю з персоналом он-лайн. Варіант для невеликих підприємств чи обмеженого бюджету на проведення аудиту.

За підсумками аудиту ви зможете:

  • адекватно оцінити ступінь готовності до сертифікації;
  • проаналізувати невідповідності та імовірні причини їх виникнення;
  • об’єктивно встановити потребу в ресурсах для вдосконалення системи;
  • виявити потенціал та шляхи покращення існуючої системи;
  • встановити нові цілі, пов’язані з функціонуванням системи менеджменту.

Розуміючи, що насправді важливо для вашої організації, ми допоможемо покращити вашу систему управління завдяки комплексним послугам – поєднанню аудиту та навчання персоналу.